Vet Team

34491_144415522235320_2504014_n

Caroline Griffitts (USA) – Head Vet

kamil bakhteyev

Kamil Bakhteyev (Yaroslavl, Russia) – Race Vet

Tokuyev

Dmitriy Tokuyev (Kostroma, Russia) – Race Vet

nadezhda bakhteyeva

Nadezhda Bakhteyeva (Yaroslavl, Russia) – Race Vet

alexandra lapina

Alexandra Lapina (Samara, Russia) – Race Vet

Share